Styrelsen

Den 9/2 håller Bunkern sitt årsmöte för 2020!

Alla medlemmar är välkommen att delta, eventet hittar du HÄR. Dagordningen hittar du i eventet och även HÄR.

Jennifer Lepik

Ordförande
E-mail: ordforande@studentpuben-bunkern.se

Therese Teroni Borg

Vice ordförande
E-mail: viceordforande@studentpuben-bunkern.se

Ida Öberg

Sekreterare
E-mail: sekreterare@studentpuben-bunkern.se

Tim Björk

Kassör & Lokalansvarig
E-mail: kassor@studentpuben-bunkern.se

Emma Lerjestam

Personalansvarig
E-mail: staff@studentpuben-bunkern.se

Karl Hansson

Event och bokningsansvarig
E-mail: event@studentpuben-bunkern.se

Hanna Nevanpää

Restaurangchef & inköpsansvarig
E-mail: inkop@studentpuben-bunkern.se

Sara Ekerup

PR & IT -ansvarig
E-mail: pr@studentpuben-bunkern.se

Tom Olsson

Samarbetsansvarig